Zandafgraving vernietigend voor Coronie

Zandafgraving vernietigend voor Coronie

Het district Coronie heeft tientallen jaren haar bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. Niet alleen met intellect, de productie van kokosolie, tuinbouw en honing, maar ook onze natuurlijke hulpbronnen, met name schelpen, zand en hout, waarmee de infrastructuur van grote delen van Suriname tot ontwikkeling wordt gebracht.

Zandafgraving langs Oost-Westverbinding te Coronie (Bron foto: Wegenautoriteit Suriname)

Wat Coronie hieraan heeft overgehouden zijn vernietiging van de infrastructuur en een grote sociaal- en economisch maatschappelijk achterstand.

In de achter ons liggende dertien jaren hebben districtscommissarissen passief meegewerkt aan de vernietiging van de infrastructuur van het Coppenamegebied, waarvan sommigen van hen profijt hadden en de andere kant opkeken.

De afgelopen maanden was het afgraven van zand en/of schelpen een wild west. Zandafgravingen werden door de overheid ongecontroleerd toegestaan, waarbij het recht van de grootste graafmachine geldt.
Geen controleurs aanwezig die moesten toezien aan welke criteria het afgraven zou moeten voldoen.

Districtscommissaris Harold Sijlbing is naar het Coppenamegebied geweest en heeft mogen zien wat voor ravage en vernietiging ter plekke is verricht door consessiehouders c.q. illegalen. Om ordening te brengen in de situatie, werden consessiehouders en een ieder die te maken heeft met zand- en/of schelpafgravingen ontboden. Dit had tot gevolg dat afgravingen voor ongeveer twee weken waren afgenomen.

Na deze periode maken wij mee, dat om het uur een aantal vrachtwagens, van elf tot zestien ton, tot de avond zand vervoeren richting Nickerie.
Bij navraag werd aangegeven dat een deel van deze zandwagens vanuit het district Saramacca zand transporteren. Na onderzoek bleek dat deze zandwagens het zand transporteren vanuit het Coppenamegebied, met name km98.

De inspectie van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst heeft bij navraag aangegeven, dat de afgravingen in het Coppenamegebied zijn stopgezet om ordening te brengen.

Wat zien wij gebeuren, dat vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de directie een beschikking afgeeft aan een consessiehouder om zand af te graven in het gebied tussen km113 en 116. Dit gebied kunnen wij beschouwen als een nieuw afgraafgebied.

Bronnen melden dat de afgravingen plaatsvinden in een ander gebied dan op de beschikking is aangegeven. Hieruit kunnen wij concluderen dat de overheid in gebreke is gebleven, om haar controlleapparaat in te zetten, met het gevolg dat de capaciteit van transport wordt verhoogd.
Het zou van eminent belang zijn indien de overheid zou beschikken over een luchtfoto van de ravage in het Coppenamegebied.

Het Assembleelid Anton Paal verklaarde in een interview bij het plaatselijk radiostation, dat noch hij noch de president van de republiek Suriname part noch deel hebben aan deze afgravingen, zoals werd beweerd. Hij vindt het erg dat het Coppenamegebied wordt vernietigd en pleit voor stopzetting.

De bewoners van het Coppenamegebied hebben te kampen met een zeer slechte waterinfrastructuur waarbij hun achterpercelen en tuinbouwgewassen het moeten ontgelden. Als ongecontroleerde zandafgravingen erbij komen, dan is dit gebied reddeloos. Bewoners van het Coppenamegebied voelen zich ernstig miskent, alsof zij niet behoren tot het district Coronie.
Als deze situatie aanhoudt, zal Coronie in 2015 haar besluit kenbaar maken.

Het distrikt Coronie maakt zich op voor decentralisatie level 2, dat heel binnenkort zal moeten ingaan. Districtscommissaris Sijlbing werkt hard aan de decentralisatiestructuren, maar als anderzijds onze inkomsten verhogende bronnen worden leeggeroofd, vragen wij ons af hoe lang dit proces zal duren om het district tot ontwikkeling te brengen.
Coronie heeft meerdere mogelijkheden om in haar financiële behoefte te voorzien, maar sommigen liggen nog in de kinderschoenen.

Tenslotte doen wij een dringend verzoek op de regering en de president om deze situatie te corrigeren in het belang van land en volk in het bijzonder de Coroniaanse samenleving.

Harold Wolf
Gitana Monkau-Plak

No comments yet.

Leave a Reply