Wetenschappelijk onderzoek naar de jaguar in Suriname – Dr. Ouboter: ‘Jaguar is beschermde diersoort en mag niet worden doodgeschoten

Wetenschappelijk onderzoek naar de jaguar in Suriname – Dr. Ouboter: ‘Jaguar is beschermde diersoort en mag niet worden doodgeschoten

Een diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar de Surinaamse jaguar is in volle gang. In enkele natuurreservaten zoals het Centraal Natuur Reservaat en dat te Kwamalasamutu zijn er trackingcamera’s geplaatst, waarmee de gangen van deze katachtige worden gevolgd.

Dit stelt dr. Paul Ouboter, hoofd van de Zoölogische Collectie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname in gesprek met het Sky Televisie-programma Waakhond, aldus De West van zaterdag 12 januari 2013. De camera’s zijn aan bomen bevestigd en maken automatisch foto’s van langslopende warmbloedige dieren.

Gebleken is dat gedurende een maand een camera tenminste zeven tot tien keer ‘getriggerd’ wordt door een jaguar. In het begin wordt een camera na enkele dagen gecontroleerd, maar na verloop van tijd keert men pas na een maand terug om geheugenkaarten, batterijen en dergelijke te verwisselen.

Financieringen met betrekking tot het onderzoek naar Surinaamse jaguars worden overigens gedaan door de Vlaamse Universiteit en de internationale organisatie Panthera. Tijdens het gesprek met Sky TV wees Ouboter er op, dat er nog relatief veel jaguars in Suriname zijn, maar dat de internationale trend is, dat de jaguarpopulatie afneemt en dat het dier met uitsterven bedreigd wordt. De jaguar is gewild vanwege zijn vacht en aangezien zijn habitat uitgebreid is, wordt hij regelmatig afgeschoten wanneer hij zich aan vee vergrijpt.

In Suriname komt hij vrijwel overal voor en wordt hij veelvuldig op het strand gesignaleerd, in mangrovegebieden, savannes en de bossen. Aanvallen van jaguars op mensen zijn eerder uit vroegere tijden bekend en volgens Ouboter gaat het dier volwassenen uit de weg.

Bij confrontatie met een jaguar geeft hij als advies, dat men moet blijven stilstaan en absoluut niet moet wegrennen. Mocht een jaguar dreigend naderen, dan zou lawaai maken afdoende moeten zijn. Ouboter benadrukt, dat de jaguar wettelijk beschermd is en niet afgeschoten mag worden. Voor Suriname acht hij het belang van de jaguars groot. Met de jaguars wordt het ecosysteem in stand gehouden en als land is het goed voor het groene imago en het toerisme als men weet dat dergelijke katachtigen in de vrije natuur voorkomen.

No comments yet.

Leave a Reply